FAKTA OM PCB FORSEGLING

PCB forsegling er en effektiv måde at forsegle og lukke forureningen inde så den ikke længere er farlig.


Hvis du har fundet miljøgiften PCB i bygningens fuger eller andre byggematerialer, så skal det fjernes eller forsegles. Hos TWO Teknik får du opskriften til at lave den bedste PCB forsegling. En korrekt PCB forsegling skal både være effektiv, sikker, miljørigtig og anerkendt af landets førende rådgivere.

VÆRD AT VIDE OM PCB FORSEGLING

PCB er blevet brugt i byggematerialer siden 1929 og bliver betragtet som en af verdens 12 mest farlige miljøgifte. PCB er en række erhvervsfremstillede klorforbindelser, som har helt særlige egenskaber. PCB er en gruppe af flere end 200 sammensætninger, kaldet congenerer. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor PCB forsegling er en god idé.

 

PCB FORSEGLING SOM MINIMUM

Byggematerialer med PCB har en høj fleksibilitet, og er usædvanligt holdbare og PCB-materialer har flere brandhæmmende egenskaber. PCB er igennem historien særligt blevet brugt som blødgører i fugemasse, smøremiddel, brandhæmmende materiale og som isolering til kondensatorer. Derfor skal du som minimum have lavet en PCB-Forsegling, hvis du har fundet forurenet materiale.

PCB er på listen over farligt affald og skal betragtes og behandles som farligt og forurenende affald. Derfor er byggeaffald med PCB omfattet af særlige regler for behandling og bortskaffelse.

Hvis dit hus er opført mellem år 1955-1977, skal du have screenet dit hus for PCB, dette skal gøres af en specialist. Indeholder dit hus PCB, skal have foretaget sanering samt en PCB forsegling. TWO Teknik har igennem de seneste 10-12 år forseglet skoler, børnehaver og andre offentlige bygninger med 100% succes. Læs mere her.

PCB FORSEGLING

Vi har mange års erfaring med forsegling af PCB.

Hvis du har brug for vejledning vedrørende PCB og PCB forsegling, så kontakt en PCB-ekspert fra TWO Teknik.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

PCB FORSEGLING I STEDET FOR NEDRIVNING

HVAD SKAL DU GØRE, INDEN DU STARTER EN PCB FORSEGLING

Hvis du har mistanke om, at du har en fuge med PCB-indhold er det først og fremmest vigtigt, at fastslå mængden af PCB i fugen og luften. Men du skal også have fundet ud af, om PCB’en har spredt sig til de øvrige overflader, altså omfanget af forureningen. I mange tilfælde er det ikke nok at sanerer (fjerne) selve fugen, da PCB afgasser og sætter sig i overfladen på forskellige materialer, specielt i olieholdige materialer som fx maling og linoleum. Er forureningen overskuelig, er løsningen formentlig en PCB forsegling.

Det er meget vigtigt at have en PCB-specialist med på råd, og derfor anbefaler vi altid at du tager kontakt til en PCB-ekspert, som kan rådgive dig om PCB forseglinger. Ring eller skriv til TWO Teknik, hvis du er i tvivl. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, og henviser gerne til flere af landets førende rådgivere omkring PCB forsegling.

Fuger med PCB forurener især byggematerialerne omkring fugen og derfor skal de indkapsles med en PCB forsegling – hurtigt og sikkert. En PCB forsegling kan også bruges som en midlertidig løsning indtil det kan lade sig gøre at sanere hele området.

Til PCB forsegling anbefaler vi SPS PRIMÆR og PRIMÆR VINTER, som omgående stopper afgasningen. PCB forsegling med Primær og PRIMÆR VINTER giver tid og mulighed til at planlægge håndteringen af problemet på en økonomisk forsvarlig måde. Det vil sige, at en eventuel sanering af for eksempel vinduesfuger kan udskydes til vinduet alligevel skal skiftes. Dog skal det nævnes at denne løsning er midlertidig.

Med en forsegling af byggematerialer er de forurenende stoffer indkapslet, på en sikker, effektiv og miljørigtig måde. Ved samtidig brug af sporstoffet SEAL TRACE, kan effekten af indkapslingen altid kontrolleres og efterprøves – som verdens eneste i øvrigt.

Se vores kvalitetssikringsprogram og miljøgodkendte og anerkendte produkter til PCB forsegling her.

PCB FORSEGLING MED EFFEKT

Hos TWO Teknik anbefaler vi, at du bruger PCB forsegling af i-siddende fuger som en midlertidig løsning. Selve PCB forseglingen fjerner ikke selve årsagen til forureningen, altså selve PCB fugen. Selvom uvildige laboratorie-tests viser, at vores PCB forsegler reducerer forureningen med op til 95% af afgasningen i mere end 10 år, skal denne løsning anses med midlertidig. Indkapslingen af i-siddende PCB fuger og bør kun anvendes som en “her og nu” løsning for at stoppe PCB afgasningen, og bringe PCB værdierne under sundhedsstyrelsens græseværdier for PCB i indeklima, således at en større renovering kan planlægges korrekt.

PCB forsegling som permanent løsning, udføres efter nøje sanering af de PCB-holdige fuger. Dette giver ro og sikkerhed – og samtidigt kan du være sikker på, at området er på vej til at være miljømæssigt forsvarlig og ikke til fare for helbreddet.

Vælger du en PCB forsegling eller indkapsling af de PCB holdige byggematerialer med SPS PRIMÆR – vælger du både en løsning der er økonomisk, overskueligt, miljørrigtig og tidsmæssig attraktiv, i forhold til andre produkter på markedet. Vi tilbyder både udførsel af PCB forsegling i hoved og underentreprise, samt engrossalg af PCB forsegling.

SPS Primær er også særdeles egnet til forsegling af bla. vægge og lofter, og kan både tones og efterfølgende overmales.

PCB forsegling med SPS Primær er anerkendt som indkapsling af eksperter og rådgivende specialister, som en del af en sikker vej til at blive fri for den farlige PCB i indeklimaet.

PCB-Forsegling

%

GIFTSTOFFER I PCB FORSEGLING

%

INDKAPSLING VED PCB FORSEGLING

%

HENSYN TIL MILJØ OG BRUGEREN

PCB FORSEGLING MED DE BEDSTE FORSEGLINGSPRODUKTER

Hos TWO Teknik udvikler og vedligeholder vi hele tiden produktserien SPS Primær, som vi har specialudviklet til, at indelukke giftige afgasninger i en PCB forsegling. Det er samtidigt vigtigt for os, at PCB forseglingen er fuldstændig uden indhold af skadelige eller giftige stoffer – som for eksempel Epoxy, Isocyanater eller opløsningsmidler. Epoxy indeholder bla. bisphenol-a (BPA) som både kan være allergi og kræftfremkaldende. BPA mistænkes i øvrigt for at være hormonforstyrrende, kan være årsag til skade reproduktionsevnen og være årsag til overvægt.

FORSEGLING – MED HENSYN TIL MILJØ

Vi har en meget klar holdning til miljøet og de materialer vi arbejder. Derfor er vores produkter til PCB forsegling så skånsom for mennesker og miljø, som muligt, og indeholder ingen af de skadelige stoffer som bla. forekommer i Epoxy. Med produkterne i TWO-serien er du garanteret en yderst effektiv indkapsling af PCB samtidig med, at du bruger markeds mest miljørigtig PCB forsegler. Hvis forseglingen af PCB-holdige overflader udelukkende handlede om, at inkapsle PCB’en i mest muligt grad, uden nogen former for hensyn til mennesker og miljø, ville man bruge helt andre produkter til formålet end man gør i dag – Sådan er det heldigvis ikke og vi oplever i meget stigende grad, at netop miljø hensynet er vigtigt for vores kunder og bla også derfor falder valget tit på vores produkter.

PCB FORSEGLING UDEN GIFTSTOFFER

Når vores produkter er uden epoxy eller isocyanater, betyder det også at alle fagfolk kan arbejde med dem, da de ikke kræver epoxy kursus eller et særligt certifikat. Produkterne er udviklede til nemt, at kunne benyttes af alle fagfolk som i forvejen arbejder med PCB, dvs nedrivere, entreprenører, malermestre, tømrere, m.fl. Alt fra vedhæftning, viskositet og hærdetid er balanceret til at fungerer optimalt i nordisk klima. Det er klart at PCB forsegling kræver grundig instruktion, da optimal effekt af forseglingen da betinget af korrekt udført arbejde. Vi tilbyder grundig instruktion i brugen af alle vores produkter, ligesom vi også tilbyder løbende tilsyn og endelig kontrol til kvalitetssikring.

GENNEMTESTEDE FORSEGLINGSPRODUKTER

Hos TWO Teknik har vores produkter gennemgået en uvildig undersøgelse og analyse af bla. John Mortensen fra Roskilde Universitet. Analysen af SPS Primær og Primær Vinter viser, at vores produkter er særdeles velegnede til forsegling af PCB og, at vi ikke anvender Epoxy eller opløsningsmidler. Disse skadelige stoffer bør du altid undgå når du indkapsler PCB. Epoxy indeholder blandt andet Bisphenyler og Isocyanater, som kan være kræft- og allergifremkaldende.

Når vi har valgt at arbejde med silikater som grundlaget i vores forseglingsprodukter, så er det dels pga silikaternes naturlige dannelse af et ekstremt tæt “netværk” eller “film”, og dels at silikaterne ikke indeholder nogen giftige eller skadelige indholdsstoffer. SPS Primær produkterne danner et tættere netværk end de fleste andre forseglingsprodukter, da silikaterne i serien danner mange flere interne forbindelser under hærdning, og også kan skabe kemisk forbindelse til bla. beton. Det vil sige at forseglingen ikke bare bliver “limet” til overfladen, men går i kontakt med overfladematerialet – det giver en meget stærkere og mere holdbar forsegling.

Anvend aldrig uprøvede og udokumenterede produkter til PCB forsegling. Vær opmærksom på, at din indkapslingsprodukter du benytter til dit projekt er gennemprøvet og effekten er veldokumenteret af specialister.

SPS Primær og Primær Vinter er kontrol- og videre testet af Dansk Miljøanalyse, her viser test af barriereregenskaber +95%.

Vores produkter er anbefalet af landets førende rådgivere og er anvendt på utallige PCB projekter igennem det sidste årti.

PCB-Forsegling Fakta

GUIDE TIL PCB FORSEGLING

Hvis du har brug for vejledning vedrørende PCB forsegling, så kontakt en PCB-ekspert fra TWO Teknik.

Vi har arbejdet med PCB forsegling i mere end 10 år og sidder klar til at hjælpe dig med råd, vejledning og know-how.

Vil du se vores guide til PCB forsegling?

VÆRD AT VIDE OM PCB FORSEGLING MED SPS PRIMÆR

Serien SPS Primær er et dansk produkt og er specielt udviklet til PCB forsegling af byggematerialer. Forseglingsprodukterne indeholder ingen skadelige eller giftige indholdsstoffer. Vores forsegler er den mest benyttede PCB forsegler på det danske marked og er testet og videreudviklet igennem de seneste 10 år.

SPS Primær serien er diffusionstestet ved Dansk Miljø Analyse og Roskilde Universitet og prøver viser barrierer-egenskaber på mere end 95%. SPS Primær findes i en almindelig version til arbejder over 12 graders celsius, og en vinter version til arbejder mellem 1 og 12 graders celcius.

ALLE KAN ARBEJDE MED VORES PCB FORSEGLING

Alle fagfolk kan arbejde med PCB forseglerne fra TWO Teknik, da de ikke kræver epoxy kursus eller et særligt certifikat, andet end grundig instruktion som vi leverer.

Vores forseglingsprodukter er anvendt på alle tænkelige typer af PCB renoveringsprojekter landet over, igennem det sidste årti. De er anvendt af landets fremmeste entreprenører og malermestre, og det er ikke uden grund at de er anbefalet af landets ledende rådgivere på området. Samtidig kan PCB forseglerne fra TWO Teknik anvendes af alle fagfolk, da de ikke kræver specielt kursus eller certifikat. Det betyder at den person som arbejder med selve PCB saneringen eller fx vinduesudskiftningen, også kan foretage arbejdet med PCB forsegling.

PCB FORSEGLING OG HÆRDETID

PCB forseglingen hæfter på de allerfleste overflader og tillader allerede videre arbejder efter kun 24 timers hærdetid. SPS Primær kan overmales med de fleste kvalitetsmalinger, ligesom fliseklæber også hæfter på forseglingen. Vinter produktet hærder endda ved kun 1 grads celcius, som verdens eneste PCB forsegler, og tillader dermed forsegling også i vintermånederne.

Forseglingen leveres som udgangspunkt transparent, men kan tones i ønskede farver. Toningen kan benyttes til både at sikre imod “helligdage” og dokumentere korrekt antal af lag påført, til efterfølgende kvalitetssikring. Toningen kan også bruges til at danne en farvebund for efterfølgende overmaling, fx hvis en farvet væg efterfølgende skal være hvid, så kan det være en fordel at få leveret PCB forsegleren hvidtonet.

PCB FORSEGLING ER NEM AT ARBEJDE MED

SPS Primær kan både påføres med rulle, pensel eller sprøjte på, alt efter hvad opgaven kræver af metode. Korrekt lags tykkelse kontrolleres efterfølgende nemt med vores medfølgende lagstykkelses værktøj.

Du kan som bygherre eller rådgiver efterfølgende efterkontrollere om lagstykkelsen på forseglingen er korrekt, med ultralyd og effekten kan efterprøves med vores patenterede sporstof Seal Trace – Læs meget mere om kvalitetssikring med Seal Trace ved, at klikke herunder.

PCB-Forsegling udføres af ekspert
PCB Forsegling
PCB-Forsegling

PCB FORSEGLING VED LAVE TEMPERATURER

Som de første i verden har TWO Teknik præsenteret et produkt specielt til PCB forsegling i koldt og nordisk klima. Vores SPS Primær Vinter hærder allerede ved +1 grads celsius. Helt uden brug af opløsningsmidler, epoxy og isocyanater, det betyder at alle fagfolk kan arbejde med produktet og have sikkerhed for at forseglingen ikke er skadelig.

SPS Primær Vinter er en videreudvikling af den anerkendte højteknologiske diffusionsspærre SPS Primær, som allerede er anvendt på alle tænkelige PCB renoveringer i hele landet.

SPS Primær Vinter, tilbyder de samme meget høje barrierer-egenskaber, men hærder allerede ved +1 grad celsius. Dermed tilbyder SPS Primær Vinter, en meget længere og mere fleksibel periode for forseglings- og saneringsarbejder, og dermed også en forbedret projekt økonomi.

PCB FORSEGLING – MED NYE MULIGHEDER

Tidligere har PCB forseglingsarbejde kun været mulige ved temperaturer over 10 varmegrader. Simpelthen fordi, at arbejde ved lavere temperaturer har medført øgede projektomkostninger med vinterforanstaltninger, og måske endda forsinkelser.

Primær Vinter er verdens eneste PCB-forsegler – der er brugbar i vinterhalvåret, uden ekstra omkostninger. Primær Vinter er lige så effektiv som SPS Primær til forsegling og indkapsling af PCB. Begge produkter tillader videre arbejder allerede efter kun 24 timers hærdetid.

SPS Primær er diffusionstestet ved Dansk Miljø Analyse og prøver viser barrierer-egenskaber på mere end 95%.

PCB-Forsegling

HVAD KOSTER PCB FORSEGLING

Gennemgribende sanering af PCB fuger eller andre byggematerialer med PCB er som bekendt udgangspunkt meget omkostningsfulde i både økonomi og tid. Totalrenovering efter PCB i samtlige materialer i en bygning har en lang række følge-omkostninger. Men med SPS produkterne tilbyder vi en mere attraktiv økonomi og tid på opgaven, i forhold til at foretage en totalsanering og reetablering.

Når fugerne med PCB er saneret af en erfaren nedriver, kan de tilstødende overflader (de sekundære PCB-holdige overflader) forsegles. Og allerede 24 timer efter forsegling, kan der fx monteres et nyt vindue eller forseglingen kan fx overmales.

PCB-holdige vægge og lofter (de tertiære PCB-holdige overflader) bidrager i langt højere grad til PCB værdierne i indeklimaet, end tidligere antaget. Disse kan PCB forsegles således, at malingen bliver spærret inde, og allerede efter 24 timer kan forseglingen overmales med en kvalitetsmaling*. TWO Teknik har stor erfaring med succesfuld fuldforsegling af vægge og lofter, se bla. Gasværkvejensskole og Årby Skole.

Prisen afhænger naturligvis af omfanget af opgaven, herunder om det er muligt at forsegle PCB holdige fuger eller flanker og andre bygningsdele. Kontakt TWO Teknik for en uforpligtigende snak om projektet og få et prisestimat.

TWO Teknik tilbyder både engros salg med udførlig vejledning, samt at udføre PCB-forsegling i hoved- og underentreprise.  

*Den valgte maling type skal altid kompatibilitets testes med forseglingen inden maling udføres.

 

BLANDT VERDENS BEDSTE & MEST ALSIDIGE

Forseglingsprodukterne fra TWO Teknik, er blandt verdens bedste produkter til forsegling af PCB. De er ekstremt effektive og ingen andre PCB-forseglings produkter tilbyder så fleksible muligheder som SPS serien. Samtidig er produkterne blandt de mest avancerede med verdens eneste vinterforsegler, et patenterede sporstof Seal Trace og de mange applikationsmuligheder som produkterne i øvrigt tilbyder.

Produktserien er derudover mijøvenlig og meget nem at arbejde med og tillader hurtigt videre arbejder grundet den korte hærdetid på kun 24 timer.

 

PCB FORSEGLING

Hvis du har brug for vejledning vedrørende PCB forsegling, så kontakt en PCB-ekspert fra TWO Teknik.

Vi har mere end 10 års erfaring og sidder klar til at hjælpe dig.

telefon

+45 72 30 20 31

MAIL

info@twoteknik.dk

AdressE

Korngården 6, 4660 St. Heddinge
SAMARBEJDSPARTNERE

Vi er stolte over vores samarbejde med de bedste entreprenører.

PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling
PCB-Forsegling

KAN VI HJÆLPE?

Har du spørgsmål, så skriv til vores eksperter her.

Vi svarer altid hurtigt.

Du kan også ringe direkte på telefon +45 72302031.

Ønsker du større partier, så kontakt os på +45 72302031 og få en pris Afbryd