Aktiv Miljø Service ApS står for “etape 2” af miljøsaneringen på Sønderborg Sygehus. Her skal bla udskiftes vinduer som er monteret med PCB-holdig fuge. Efter saneringen af PCB fugen forsegles der med SPS Primær Vinter. Vi har også leveret PCB forsegler til Etape 1 af projektet.

Aktiv Miljø Service ApS har også på tidligere projekter udført PCB forsegling med SPS produkterne.

Ønsker du større partier, så kontakt os på +45 72302031 og få en pris Afbryd