Godt saneringsarbejde og PCB forsegling med SPS Primær gav succes på Årby Skole

PCB Forsegling Primær ForseglerTWO Teknik har i underentreprise til Søndergaard Nedrivning udført fuld forsegling af PCB-holdige vægge, lofter og vindueselementer på Årby Skole ved Kalundborg. Samspillet mellem korrekt udført saneringsarbejde og forseglingsarbejde, med NIRAS som rådgiver har resulteret i, at PCB værdierne nu godt 12 måneder efter arbejdet er udført, er langt under grænseværdierne.

PCB forseglingen er udført med PCB spærre produktet SPS Primær. SPS Primær er med sine mange år på markedet, det mest anvendte forseglingsprodukt til PCB og har også den mest solide dokumentation.

Det er ikke første gang, at Søndergaard Nedrivning og TWO Teknik i samarbejde løser denne type opgaver. Af tidligere sager kan bla. nævnes Bygningsstyrelsen, UCC Ballerup og Solvangsskolen.

Projektet og resultatet er netop offentliggjort og kan læses her: PCB-fri skole og på NIRAS hjemmeside.