BRUG FOR GUIDE TIL PCB FORSEGLING?

GUIDE TIL PCB FORSEGLING

Har du konstateret PCB, kan du have brug for at indkapsle den farlige PCB. Brug denne guide eller tag fat i en PCB-specialist hos TWO Teknik

SKAL DU BRUGE EN GUIDE TIL PCB FORSEGLING?

Har du konstateret byggematerialer med PCB bør du tage kontakt til en rådgiver, der har erfaring med PCB renoveringer.

Hos TWO Teknik arbejder vi sammen med landets førende specialister på PCB-området og kan henvise til flere forskellige erfarne rådgivere.

Guiden til PCB Forsegling hjælper dig med at løse dine PCB-problemer med det samme. Samtidigt får du herunder den vigtigste viden om forsegling og indkapsling af PCB.

Læs mere om PCB forsegling her

 

GUIDE TIL PCB FORSEGLING – VIGTIGE FAKTORER

PCB er kræftfremkaldende og bør behandles som forurenet og farligt affald. Har du konstateret tilstedeværelsen af PCB, kan problemet grundlæggende håndteres på følgende måder:

GUIDE TIL PCB FORSEGLING
Guide til PCB Forsegling
TOTALSANERING
En dyr løsning, som kan have mange følgeomkostninger. Alle de tertiære overflader saneres også.
Guide til PCB Forsegling
DELSANERING
PCB-materialer saneres. De tilstødende bygningsdele og evt vægge og lofter forsegles. Delsanering bruges ofte og er en effektiv metode til at nedbringe PCB værdierne.
Guide til PCB Forsegling
FORSEGLING
En økonomisk og hurtig løsning. Du fjerner ikke PCB-indholdet, men indkapsler den, til senere sanering. Denne løsning skal anses som midlertidig.
TOTALSANERING

Totalsanering (fjernelse) af den PCB-holdige fuge og tilstødende bygningsdele. Denne løsning er meget omfattende både økonomisk og tidsmæssig. Løsningen kan have mange følgeomkostninger, men fjerner primær- og sekundærkilder til PCB-forureningen. I dette scenarie skal alle de tertiære overflader også saneres. Tertiære områder gælder gulve, vægge og lofter. Ofte foregår det ved, at sand- eller spongeblæse eller ved slibning af området.

Denne løsning er den mest omfattende i alle aspekter.

DELSANERING

Delsanering hvor selve den PCB-holdige fuge saneres. Derudover forsegles de tilstødende bygningsdele samt tertiære overflader (vægge og lofter) med SPS Primær eller SPS Primær Vinter. Denne løsning er meget billigere end Totalsanering, og kræver ingen reetablering eller bortskaffelse af bygningsdelene. Dog skal den PCB-holdige fuge bortskaffes korrekt efter sanering.

Delsanering med efterfølgende PCB-forsegling, er den mest anvendte metode i dag til, at nedbringe forhøjede PCB-værdier i indeklimaet.

FORSEGLING

Forsegling af den PCB-holdige fuge og bygningsdelene med SPS Primær. Denne løsning er meget økonomisk og hurtig i forhold til de to første løsninger. Dog fjernes PCB’en ikke, men indkapslingen stopper derimod for afgasningen med det samme. Denne løsning gør at der bliver taget hånd om problemet hurtigt, og renoveringen og eller saneringen kan planlægges nøje. Med en veludført forsegling kan en senere sanering og renovering planlægges. Dog skal du være opmærksom på, at en indkapsling og forsegling bør anses som en meget midlertidig løsning.

TWO Teknik er Danmarks første og mest erfarne virksomhed inden for forsegling af PCB i bygningsdele.
Vi har været med siden starten og med vores fokus på PCB i indeklima, løser vi årligt rigtig mange opgaver i samarbejde med entreprenører og rådgivere.

Vi har udviklet nogle af verdens bedste og mest alsidige produkter og løsninger til PCB i bygningsmaterialer. Nogle af dem har vi været først med i verden, andre af dem har vi patent på. Dem allesammen, og vores know-how, har du som kunde adgang til når du vælger TWO Teknik som din samarbejdspartner til PCB forsegling.

TWO Teknik har et solidt samarbejde med flere store danske videnscentre og førende laboratorier til test og udvikling af nye produkter.

 

GUIDE TIL PCB FORSEGLING


VIGTIG VIDEN – OM FORSEGLING MED SPS PRODUKTERNE

Vores SPS Primær-produkter til PCB-indkapsling er specialudviklede til at forhindre de farlige afgasninger i at blive frigivet fra PCB-holdige fuger og byggematerialer.

TWO Teknik har udviklet produkterne i samarbejde med flere af landets eksperter inden for kemi herunder CISMI Foundation. Forseglingsprodukterne er testet igennem på Roskilde Universitet og af Dansk Miljøanalyse.

SPS Primær-produkterne er dokumenteret, gennem- og langtidstestet, og har en lang reference liste. Vi har SPS Primær under løbende test, kontrol og udvikling. Vores nyeste opfindelse er vinterproduktet SPS Primær Vinter, der som eneste indkapslingsprodukt i verden fungerer i kolde temperaturer omkring +1 grads celsius.

SPS Primær serien er 100% fri for opløsningsmidler og Isocyanater, og er ikke et Epoxy produkt. Netop derfor bliver SPS Primær anbefalet og alle fagfolk kan arbejde med dem. SPS Primær og SPS Primær Vinter er særdeles velegnet til at forsegle PCB i bygningsdele og allerede efter 24 timer, kan materialer eller bygningsdele overmales.

TWO Teknik tilbyder et solidt kvalitetssikringsprogram – herunder det patenterede sporstof SPS Seal Trace.

%

100% FRI FOR SKADELIGE OG GITIGE STOFFER
  • Luft ud flere gange om dagen
  • Intensiver rengøring
  • Undgå at berøre de PCB-holdige fuger
  • Hold lokalerne kølige
  • Opstil luftrensere for hurtig nedbringning af PCB-værdierne

%

+ 95% REDUKTION AF FORURENING
KAN I-SIDDENDE PCB-FUGE FORSEGLES?

Som udgangspunkt bør selve fugen altid saneres for at fjerne den primære kilde til PCB-forureningen, men SPS Primær og SPS Primær Vinter kan også, som markedets eneste, forsegle primære afgassende kilder, og dermed bruges som en midlertidig løsning, indtil en større renovering er planlagt og kan gennemføres.

 

KAN MAN NØJES MED AT FJERNE SELVE FUGEN?

Ved brug af SPS Primær og SPS Primær Vinter på fugeflanker (bygningsdele) og andre sekundære PCB kilder så som vægge, lofter etc. undgår du helt nedbrydning eller nedrivning af de PCB-holdige bygningsdele, hvilket betyder lavere projektomkostninger og kortere projekttid.

Forseglingen af fugeflankerne med SPS Produkterne, forhindrer en gen-migration af PCB i den nye fuge, og beskytter dermed mod ny forurening af indeklimaet.

ER AL PCB VÆK, NÅR FUGEN ER FJERNET?

Nej, desværre ikke.
Når selve fugen er saneret, er selve årsagen til PCB forureningen væk. Dog vil sidde en hel del PCB i de overflader der har været i kontakt med selve fugen, og også en del i malede overflader som fx vægge og lofter – disse skal der tages hånd om, og dette gøres med SPS forseglings produkterne. (Også linoleumsgulve har typisk optaget PCB efter længere tids påvirkning, disse kan ikke forsegles men skal bortskaffes korrekt)

 

HVOR HURTIGT SES RESULTATET AF FORSEGLINGEN?

Bygninger og dermed PCB sager er meget forskellige og derfor er det umuligt at svare entydigt. I de fleste tilfælde ses der et betydeligt fald i PCV værdierne inden for en måned, efter forseglingen er udført, såfremt der er styr på alle andre kilder til PCB forurening. Dette kan være ældre ventilationsanlæg og øvrige overflader som der er ikke saneret eller bortskaffet. Er sporstoffet SPS Seal Trace anvendt, kan der ydermere meget hurtigt testes for forseglingens spærreevne, for at sikre effekt.

 

KOMMER PCB-FORURENINGEN TILBAGE?  

På de overflader hvor forseglingen er udført, ved vi at PCB én vil være indkapslet som minimum de næste 10 år frem*. Dog er PCB et svært stof at arbejde med, og det er derfor vigtigt at der tages kontakt til en erfaren rådgiver, som kan sikre at arbejdet bliver udført korrekt fra starten. Et niveau af PCB i en bygning vil have et “niveau” alt efter afgasningskilder og vil falde og stige i takt med årstiden og temperaturen.

En korrekt udført sanering og forsegling vil ikke give anledning til at man pludselig oplever en kraftig stigning af PCB.
*Forudsat at forseglingen er udført korrekt og er tæt.

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi er stolte over vores samarbejde med de bedste entreprenører.

Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling
Guide til PCB Forsegling

KAN VI HJÆLPE?

Har du spørgsmål, så skriv til vores eksperter her.

Vi svarer altid hurtigt.

Du kan også ringe direkte på telefon +45 72302031.

Ønsker du større partier, så kontakt os på +45 72302031 og få en pris Afbryd