PCB i bygninger er farligt for helbredet. Se PCB guiden for tips til at nedbringe PCB i indeklimaet.

PCB i bygninger og indeklima er et meget stort sundhedsmæssigt problem. Den gode nyhed er, at der findes flere metoder og tiltag der betyder at det ikke behøver at være så dyrt og besværligt, som det har været, at nedbringe afgasningen af pcb i bygninger.

PCB-holdige flader kan forsegles, således at afgasningen fra de PCB-holdige overflader stoppes, og der derved kan påbegyndes en forbedring af indeklimaet. Forseglingen sker med en højteknologisk emissions-spærre, TWO – Silikat PCB Spærre (SPS).

pcb-struktur

Hvad er PCB?

PCB (PolyChlorerede Biphenyler) er en af verdens farligste miljøgifte. Det er et olieholdigt opløsningsmiddel, som du hverken kan lugte eller smage. Det er dermed svært at konstatere om en bygning indeholder

PCB-holdige materialer, med mindre der foretages en måling af indholdet i indeluften og en analyse af for eksempel fuger.

PCB blev brugt i byggeri og bygningsrenovering mellem 1950 og 1976, og forekommer blandt andet i fugemasse, lim og maling. PCB er et flygtigt materiale og afgiver sundhedsskadelige partikler til indeklima og omgivende materialer, derfor kan det blive en meget omfattende opgave at rense en bygning for PCB fuger, for eksempel.

PCB påvirker hjernens udvikling, forplantningsevnen og immunforsvaret. Børn er særligt udsatte, da de optager PCB i kroppen lettere end voksne.

Håndtering af PCB i bygninger

Har din bygning værdier på 3.000 eller over, så skal du handle med det samme, for at nedbringe værdierne. Måler du 300-3000 ng/m3 luft, skal du på længere sigt gøre noget for at bringe tallet ned under 300 ng/m3 luft, som er den anbefalede grænse angivet af Sundhedsstyrelsen.

Få hjælp til at forsegle PCB i bygninger: Ring på telefon 72 30 20 31 og hør mere om dine muligheder. Eller benyt kontaktformularen og bliv ringet op.