Hvornår og hvorfor forsegle PCB?

Guiden til PCB forsegling hjælper dig med at adressere PCB problemerne og giver dig den vigtigste viden om forsegling/indkapsling af PCB.

Først og fremmest bør du kontakte en rådgiver der har erfaring med PCB renoveringer, vi arbejder sammen med landets førende på området og kan henvise til flere forskellige.

pcb-guide

Har du konstateret PCB, kan problemet grundlæggende håndteres på følgende måder:

 • Totalsanering (fjernelse) af den PCB-holdige fuge og tilstødende bygningsdele. Denne løsning er meget omfattende både økonomisk og tidsmæssig, og har mange følgeomkostninger, men fjerner primær og sekundærkilder til PCB forureningen.
 • Sanering af selve den PCB-holdige fuge, og PCB forsegling af de tilstødende bygningsdele med SPS PRIMÆR. Denne løsning er markant mindre omfattende end den første løsning, og kræver ingen reetablering eller bortskaffelse af bygningsdelene. Dog skal den PCB-holdige fuge bortskaffes efter sanering.
 • Forsegling af den PCB-holdige fuge og bygningsdelene med SPS PRIMÆR. Denne løsning er meget økonomisk og hurtig i forhold til de to første løsninger, dog fjerner man ikke PCB’en, men stopper derimod for afgasningen her og nu. Denne løsning tillader, at der kan tages hånd om problemet her og nu, og renoveringen/saneringen kan planlægges og adresseres nærmere på et senere tidspunkt.

Andre lette tiltag:

 • Luft ud flere gange om dagen
 • Intensiver rengøring
 • Undgå at berøre de PCB-holdige flader
 • Hold lokalerne kølige (afgasningen fra pcb-holdige fuger og overflader stiger i takt med temperaturen)
 • Opstil evt. luftrensere til PCB (kontakt os herom)

Vigtig viden om forsegling med SPS produkterne:

 • Er en special udviklet spærre, der forhindrer de farlige afgasninger i at blive frigivet fra PCB-holdigt materiale og fuger.
 • Er udviklet i samarbejde med laboratoriet EnPro og CISMI Foundation og testet på Roskilde Universitet. (se test og dokumentation under i menuen)
 • Er dokumenteret, gennem- og langtidstestet, og har en lang række referencer.
 • Er under løbende test og kontrol.
 • Helt fri for opløsningsmidler og er IKKE en epoxy.
 • SPS PRIMÆR er særdeles velegnet til at forsegle PCB i bygningsdele, og
 • SPS PRIMÆR kan anvendes som midlertidig løsning på fugemateriale.

Kan i-siddende PCB-fuge forsegles?

Som udgangspunkt bør selve fugen saneres for at fjerne den “primære” kilde til PCB forureningen, men TWO SPS PRIMÆR kan også, som markedets eneste, forsegle primære afgassende kilder, og dermed bruges som en “midlertidig” indtil en større renovering er planlagt.

Kan man nøjes med at fjerne selv fugen?

Ved brug af SPS PRIMÆR på fugeflanker (bygningsdele) og andre sekundære PCB kilder, undgår du helt nedbrydning eller nedrivning af de PCB-holdige bygningsdele, hvilket betyder lavere projektomkostninger og kortere projekttid.

Forseglingen af fugeflankerne med SPS PRIMÆR, forhindrer en gen-migration af PCB i den nye fuge, og beskytter dermed mod ny forurening af indeklimaet.

Læs mere om forsegling af PCB i fuge og/eller Byggematerialer mm., som du finder i menuen til højre.

Mere information om PCB:

Pcb-guiden.dk – myndighedernes samlede portal for information om PCB

Styr på stofferne – en hjemmeside om kemi i bygge- og anlægsbranchen. Hjemmesiden benytter Google Translate, så alle, uanset nationalitet, kan orientere sig om regler og muligheder.

Byggeriets Arbejdsmiljø Bus

Asbestforeningen

Arbejdstilsynet – blandt andet tjeklister for optimal indretning af byggepladsen ved PCB renovering

Kontakt TWO Teknik og få mere information om forsegling som mulig løsning på dit PCB problem